Hidromet

Hoþgeldiniz Hidromet

Firmamýz, Hidromet Makina Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Þti. Makine, Hidrolik ve pnömatik sistemler alanýnda, mühendislik tasarým imalat ve satýþ konularýnda faaliyet üzere kurulmuþtur.
Marka pmömatik ve hidrolik ekipmanlarý üretimini yapmaktayýz. Yapacaðýnýz imalat ve ihtiyaç duyacaðýnýz

Formu doldurarak her türlü önerinizi
ve isteðinizi iletebilirsiniz.Tüm Müþterilerimiz
ve
Dostlarýmýz


Bayramýnýz Kutlu Olsun